Μοντελοποίηση κτιρίου και αντικειμένων σε τρεις διαστάσεις
Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής - Μάιος 2011 - Θεσσαλονίκη

Σχολικό έτος: 2010-2011

Περίληψη

Το SketchUp είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει, να τροποποιήσει και να μοιραστεί τρισδιάστατα μοντέλα. Είναι ευκολότερο στην εκμάθηση σε σχέση με άλλα προγράμματα τρισδιάστατης μοντελοποίησης, και για τον λόγο αυτό κατάλληλο για ανθρώπους με μικρή ή καθόλου εμπειρία στον τομέα αυτό. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα για να δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης (Γυμνασίου και Λυκείου). Για το σκοπό αυτό οι μαθητές χρησιμοποίησαν μία κάτοψη του σχολείου όπως φαίνεται στο Google Earth, μέτρησαν τις διαστάσεις των χώρων, έβγαλαν φωτογραφίες και στη συνέχεια μοντελοποίησαν το σκελετό του κτιρίου, το εσωτερικό του αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Επιθυμώντας ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη μοντελοποίηση, οι μαθητές μοντελοποίησαν και τοποθέτησαν διάφορα αντικείμενα όπως παράθυρα, καρέκλες, θρανία, πίνακες υπολογιστές, γήπεδα, και οχήματα. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν αρκετά έτοιμα μοντέλα αντικειμένων κυρίως φυτών από το Google 3D Warehouse για να ομορφύνει ακόμα περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα

Η Εισήγηση στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Η Παρουσίαση της δράσης