Δημιουργία διαδικτυακού αποθετηρίου μαθητικών εργασιών με θέμα την Τεχνολογία
Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής - Μάιος 2012 - Θεσσαλονίκη

Σχολικό έτος: 2011-2012

Περίληψη

Πρόσφατα συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τη δημιουργία της ελεύθερης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia και 260 χρόνια από την έκδοση της Εγκυκλοπαίδειας "Encyclopédie" των Ντιντερό και Νταλαμπέρ, ενός συλλογικού έργου για τη διάδοση της γνώσης και των ιδεών του διαφωτισμού. Με αφορμή αυτές τις επετείους και με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εγκυκλοπαιδισμού, ομάδα μαθητών της ΄Β Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, σχεδίασαν, υλοποίησαν, και εμπλούτισαν μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια με λήμματα-εργασίες από το χώρο της Τεχνολογίας. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας για τον καλύτερο συντονισμό αυτού του δύσκολου εγχειρήματος. Η ομάδα σχεδίασης και προγραμματισμού σχεδίασε τον διαδικτυακό τόπο της εγκυκλοπαίδειας και έγραψε όλο τον απαραίτητα κώδικα συνδυάζοντας τεχνολογίες όπως HTML, CSS και PHP. Η ομάδα συγγραφής ασχολήθηκε με τη συγκέντρωση πηγών, τη συγγραφή λημμάτων, και τη συλλογή εικόνων για τον εμπλουτισμό της εγκυκλοπαίδειας. Η εγκυκλοπαίδεια αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ ο εμπλουτισμός της με νέα λήμματα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Το αποθετήριο των εργασιών μπορείτε να το επισκεφτείτε στη διεύθυνση: www.hellenic-college.gr/works/helcolpedia/

Η Εισήγηση

Η Παρουσίαση