«Κυνήγι Ερωτήσεων«
Εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι για διαδραστικούς πίνακες

Σχολικό έτος: 2012-2013

Περίληψη

Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για διαδραστικούς πίνακες "Κυνήγι Ερωτήσεων". Είναι ένα παιχνίδι γενικών γνώσεων με ερωτήσεις Ιστορίας, Γεωγραφίας, Αθλητισμού και Τεχνών & Γραμμάτων. Το παιχνίδι είναι γραμμένο σε γλώσσα Java και χρησιμοποιείται ως ψυχαγωγική δραστηριότητα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

Εικόνες από το ηλεκτρονικό παιχνίδι

Εκπαιδευτικό παιχνίδι Quiz Εξισώσεων
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Quiz Εξισώσεων
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Quiz Εξισώσεων
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Quiz Εξισώσεων
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Quiz Εξισώσεων
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Quiz Εξισώσεων
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Quiz Εξισώσεων
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Quiz Εξισώσεων
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Quiz Εξισώσεων
Εκπαιδευτικό παιχνίδι Quiz Εξισώσεων