Η τρισδιάστατη οπτικοποίηση στη διδασκαλία της Ιστορίας. Μια Διδακτική πρόταση
6th Conference on Informatics in Education - Οκτώβριος 2014 - Κέρκυρα

Η Εισήγηση


Η Παρουσίαση στο συνέδριο