Οπτικοποίηση αλγορίθμου επίλυσης πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εξισώσεων
6η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα - Μάρτιος 2014 - Θεσσαλονίκη

Η Εισήγηση


Η Παρουσίαση στο συνέδριο