Οι ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση μιας οικολογικής πόλης
Ημερίδα με θέμα: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Σεπτέμβριος 2013 - Θεσσαλονίκη

Η Παρουσίαση στην Ημερίδα