Δημιουργία λογισμικού για την αυτοαξιολόγηση των μαθητών της Γ' Γυμνασίου στα Μαθηματικά
7η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα - Μάρτιος 2015 - Θεσσαλονίκη

Η Εισήγηση